Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek Zainteresowanych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 09:49 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 10:01 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 10:01 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 10:02 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 10:02 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 15:11 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 15:13 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 15:13 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 15:15 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 grudzień 2019 12:57 Jacek J.Sękiewicz