Audyty

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2017

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2017

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2018

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2018

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2019

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2019 - 2020