Zasady funkcjonowania

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku jest publicznym podmiotem leczniczym. Podmiotem tworzącym WOTU w Gdańsku jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Siedziba działalności WOTU w Gdańsku znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 37 w Gdańsku. Działalność prowadzona jest również przy ul. Srebrniki 9 (Programu Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Leczenia Uzależnień) oraz w Smażynie w powiecie wejherowskim (Ośrodek Terapii Uzależnień).

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku działa na podstawie: