„Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

- udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku – przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.”

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego pdf 150.34 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 24 maj 2023 12:53 Administrator