Majątek Samorządu Województwa Pomorskiego w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne. 

 

W skład majątku wchodzą następujące składniki:
1. środki trwałe, w tym: budynki na potrzeby poradni oraz oddziałów całodobowych, sprzęt komputerowy, środki transportu;
 
2. wartości niematerialne i prawne;
 
3. środki obrotowe na rachunkach bankowych 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz w kasie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki za 2021 pdf 2.42 MB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 14:57 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 14:58 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 14:59 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:21 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 20 lipiec 2022 12:24 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 lipiec 2022 12:26 Dyrektor