Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek Zainteresowanych.