Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje się przeprowadzić w 2020 roku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 listopad 2019 10:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 10:52 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 listopad 2019 10:53 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 styczeń 2020 21:32 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 07 styczeń 2020 21:32 Dyrektor