OGŁOSZENIE

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 01 marca 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r. (Kontrakt lub Umowa-Zlecenie) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

 

 

 

-   pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

 

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 12 lutego 2024 r. w godz. 8.00- 14.00 oraz na stronie internetowej https://bip.wotu.pl/konkurs-ofert 

 

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: pielęgniarstwa" i pieczęcią oferenta należy składać do dnia  12 lutego 2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku (przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu).

 

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta.

 

Do oferty muszą być załączone wszystkie wskazane dokumenty.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 13 lutego 2024 r. do godz. 14:00.

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej WOTU  https://bip.wotu.pl/konkurs-ofert i na tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 14 lutego 2024 r.

 

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela:

 

Pan Marcin Charmaciński, tel 58 676-82-01 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania ofertą do dnia 01.03.2024 r.

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

 

 

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 oraz art. 154 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz 2561 z póżn. zm.) ustawy oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

 

Obowiązek informacyjny (RODO) dostępny jest na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie: www.wotu.pl/rodo.

 

                                                                                                              

 

  

 

              DYREKTOR

Justyna Rozbicka - StanisławskaTytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie Usł med Konkurs 2024 - I.pdf pdf 162.91 KB Dyrektor
Szczegółowe warunki Konkurs 2024 - I.pdf pdf 242.86 KB Dyrektor
Konkurs formularz ofertowy 2024-I.docx docx 251.89 KB Dyrektor
rozstrzygnięcie konkursu 2024- I.pdf pdf 498.58 KB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 styczeń 2024 10:37 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 luty 2024 07:46 Dyrektor