Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.


W Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

  •          Rejestr Pracowników
  •          Rejestr Pacjentów

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek władzy publicznej upoważnionej z mocy prawa, do uzyskiwania takich danych.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 11:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 grudzień 2019 19:13 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 grudzień 2019 19:14 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 grudzień 2019 19:23 Dyrektor