Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku jest publicznym podmiotem leczniczym. Podmiotem tworzącym WOTU w Gdańsku jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Siedziba działalności WOTU w Gdańsku znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 37 w Gdańsku. Działalność prowadzona jest również przy ul. Srebrniki 9 (Programu Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Leczenia Uzależnień) oraz w Smażynie w powiecie wejherowskim (Ośrodek Terapii Uzależnień).

Podstawowym celem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W działalności leczniczej zajmujemy się:

  • leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
  • leczeniem osób uzależnionych od narkotyków,
  • leczeniem osób z grupy uzależnień behawioralnych – hazardu, uzależnienia od zakupów, uzależnienia od internetu…
  • leczeniem osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  • leczeniem osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 09:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 grudzień 2019 20:36 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:16 Dyrektor