Szablony artykułów

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Przykładowej Instytucji w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Przykładowej Instytucji wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Justyna Rozbicka - Stanisławska
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
adres redakcji: ul.Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk
Telefon:+48 58 301 29 57
Faks: +48 58 583 51 29

 

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?