Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i jej komórkami organizacyjnymi.

 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku