Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku prowadzi Rejestr Danych Osobowych