Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku prowadzi Rejestr Danych Osobowych

Symbol Zbioru

                     Nazwa Zbioru Danych Osobowych

 

ZDO 1

Zbiór Finasowo-Ksiegowy KS-FKW

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

ZDO 2

  

Zbiór  - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi KS-ZZL

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego 
(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004 r.)  

ZDO 3

  

Zbiór Danych Osobowych Pacjentów WOTU w Gdańsku 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Przetwarzanie jest konieczne do realizacji świadczenia medycznego, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych, której to osoby dane dotyczą.    

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:01 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 14:18 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 14:21 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 14:22 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 14:28 Dyrektor