ROOT

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek Zainteresowanych.

 


Skład Zarządu

 

Justyna Rozbicka - Stanisławska

Dyrektor WOTU w Gdańsku

t: 58 320 29 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 

Kierownicy Komórek Organizacyjnych WOTU

 

Dorota Szczodrowska

Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

t: 58 301 51 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dorota Szczodrowska

Kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Uzależnień Behawioralnych 

t: 58 302 26 52

d.szczodrowskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Marcin Charmaciński

Koordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Dąbrówce

t: 58 676 82 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lek. Maciej Węgielnik 

Kierownik Programu Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Leczenia Uzależnień 

t: 58 346 15 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Joanna Więckowska

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

t: 58 346 15 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Majątek Samorządu Województwa Pomorskiego w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne. 

 

W skład majątku wchodzą następujące składniki:
1. środki trwałe, w tym: budynki na potrzeby poradni oraz oddziałów całodobowych, sprzęt komputerowy, środki transportu;
 
2. wartości niematerialne i prawne;
 
3. środki obrotowe na rachunkach bankowych 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz w kasie.

 

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2017

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2017

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2018

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2018

DAK UM w Gdańsku - Audyt za rok 2019

PRS w Gdańsku - Audyt za rok 2019 - 2020

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o udzielenie zamówienia publicznego

COM_CONTENT_READ_MOREPlany postępowań

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREPostępowania od 2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Ośrodku

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o konkursie ofert

COM_CONTENT_READ_MOREKonkurs ofert na świadczenia medyczne